Taryba

Drąsutė Vaičekonytė Jonaitienė

Prezidentė

Diana Verseckienė

Sekretorė

Daiva Jakeliūnienė

Iždininkė

Tomas Kajokas

Mokslinis sekretorius

Aurelija Markevičienė

Tarybos narė